Herbouw Kaap

Eeuwenlang werd het aanzien van West Terschelling bepaald door meerdere grote karakteristieke zeekapen. Vroeger stonden deze op allerlei plaatsen langs de Nederlandse (en Duitse en Deense) kust. Omdat ze hun directe functie voor de scheepvaart verloren hebben zijn ze in ons land  op de meeste plaatsen verdwenen. De laatste twee kapen bij West Terschelling zijn vlak voor of in het beging van de Tweede Wereldoorlog verdwenen. De Grote Kaap op de Boschplaat is in 1980 gesloopt. Op enkele plaatsen in het Waddenzeegebied zijn, meestal ver van de bewoonde wereld nog enkele, meestal kleinere kapen in stand gebleven. 
 
De Stichting Sporen in het Zand heeft het plan opgevat dit bijzondere aspect van de nautische geschiedenis van Terschelling  te laten herleven door het heroprichten van een replica van de historische zeekaap op het Kaapsduin, want een zeekaap hoort bij West, net zoals een drenkelingenhuisje op de Boschplaat.  
 
Waarom?
De kapen bij West Terschelling waren beeldbepalend voor het aanzien van 
Terschelling.
  • Zeekapen behoren tot het historisch maritiem erfgoed.
  • Zeekapen waren de oudste dagmerken voor de zeevaart. Ze ontbreken nu in de reeks kaap, vuurtoren, stormseinmast.
  • Een zeekaap is een belangrijk educatief element.
  • Een zeekaap in de nabijheid van een haven en dorp is  uniek.
  • Een kaap draagt bij aan de maritieme identiteit van Terschelling.
  • Met een kaap bij het dorp onderscheidt Terschelling zich van alle andere Waddeneilanden.
  • Met een kaap als beeldmerk wordt de toeristische betekenis van Terschelling vergroot.
 
Hoe verder?
Voor de reconstructie zijn historische, originele bouwtekeningen beschikbaar. De hoogte (15,5 meter) en vorm van de schermen van de kapen bij West Terschelling zijn bekend. De replica kan dus op basis van historische gegevens herbouwd worden. De locatie is bij benadering bekend, maar is minder relevant omdat de kapen in het verleden regelmatig verplaatst werden als de vaargeulen zich verplaatsten.
 
Procedure
Herplaatsing van een zeekaap past niet in het huidige bestemmingsplan. Om de bouw mogelijk te maken moet een planologische procedure doorlopen worden. 
Dit kost tijd en is kostbaar.
Alleen bij voldoende draagvlak bij omwonenden en bevolking heeft ons plan kans van slagen.
 
De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeenteraad.
 
Wij vragen uw reactie
Voordat we verdere stappen zetten willen we graag uw mening over het plan om op het Kaapsduin een historische zeekaap te herbouwen.
 


Ik vindt het plan voor de herbouw van een kaap op het Kaapsduin.
Kies een van de volgende antwoorden
Heeft u nog opmerkingen omtrent uw antwoord?